Altis v11: Improved analytics, WordPress 5.9 & FSE